Wateraders

Een waterader is een ondergrondse waterstroom die in rechte of grillige banen onder de aardoppervlakte stroomt. De radiĆ«sthesiste of wichelroede loper zoekt met de wichelroede straling op van de aarde waaronder wateraders. Echter wanneer deze wateraders stromen geven ze een straling door, die vrijkomt uit de breuklijnen van de aardkorst. Platen van het aardoppervlak kunnen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Hierdoor kunnen scheuren of spleten ontstaan, en daardoor kunnen de bodemlagen tegen elkaar aan drukken wat dan weer een stralingspatronen geeft. De beuken kunnen zeer variĆ«rend zijn van kleine barstjes tot grote beuken. Deze kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid maar ook voor de dieren en planten. Ondergronds kan er ook stilstaand water voorkomen zoals meertjes, deze zijn geen gevaar voor U gezondheid, of waar men slaapt of werkt.   

Vanaf het middelpunt van de aarde komt straling naar boven met name een kruising van Curry lijnen, Hartmann lijnen en Wateraders. Daarom is het belangrijk om met name de Curry lijnen en wateraders te traceren voor dat je een huis gaat bouwen, Deze lijnen kunnen een dusdanige belasting geven zodat er chronische klachten kunnen ontstaan, vooral als deze lijnen in een slaapkamer aanwezig zijn. Omdat men toch 6 tot 8 uur per nacht op bed ligt. De meeste klachten komen dan ook voor op plaatsen waar Curry lijnen en de Hartmann-lijnen de straling van de wateraders raken. Op die plaatsen is de frequentie vaak erg hoog en belastend. Het is een raster dat ongeveer 7 tot 8 meter uit elkaar ligt maar dan onder een hoek van 45 graden met een breedte van 20 tot 80 cm.

Curry lijnen
Het is belangrijk om met name de Curry lijnen en aardstralen te traceren voor dat je een huis gaat bouwen, Deze lijnen kunnen een dusdanige belasting geven zodat er chronische klachten kunnen ontstaan. Met name een kruising van curry lijnen en aardstralen in een slaapkamer levert veel problemen op. De meeste klachten komen dan ook voor op deze plaatsen waar ze elkaar raken. Op die plaatsen is de frequentie vaak erg hoog en belastend. Hartman lijnen zijn een ander soort aardstralen. Deze zijn minder agressief maar versterken zich in combinatie met water en Curry lijnen.

Leylijnen

Leylijnen zijn energie banen van de aarde en zijn verspreid over de hele wereld. Waar de Leylijnen samen komen zijn de plaatsen extra krachtig, deze plekken worden Leycentra`s of krachtplaatsen genoemd. Vaak worden hier dan ook kerken, piramides of tempels op gebouwd. Ook de Maya tempels in Yucatan, de piramides van Gizeh zijn op deze Leylijnen gebouwd. Ze kunnen zelfs in u eigen woonplaats aanwezig zijn .