Electro-smog

Elektrosmog is een samenvoeging van verschillende elektrische en magnetische velden, golven, frequenties en modulaties.
Dit is een verzamelnaam voor alle elektromagnetische straling, van huishoudelijke apparaten tot straling van bijvoorbeeld wifi, mobile telefoons, bluetooth, magnetron, babyfoon, weerstations, slimme elektriciteitsmeter etc.
Magnetische wisselvelden worden veroorzaakt door het gebruik van elektrische wisselspanning.
Het is heel goed te weten dat U beter Uw elektrische wekker, GSM en D.E.C.T telefoons van U kamer kunt verwijderen omdat je dan te maken krijgt met zware straling die U energie veld ondermijnd. Ernstige ziekte ontstaan door deze elektrische en magnetische velden. Steeds meer mensen reageren gevoeliger op de belasting van deze velden. De volgende klachten zijn bijvoorbeeld.

• Gebrek aan concentratie- en slaapproblemen
• Verstoring van het zenuwstelsel
• Verzwakking van het immuunsysteem, cel communicatie problemen
• Stofwisselingsstoornissen als gevolg van verzuring en verstopping
• Geestelijke belasting en stress
• Hartritmestoornissen en hoge bloeddruk

 Wetenschappelijk is bewezen dat wisselstroom van 50 Hz en een hoogfrequente van straling vele ziekte kunnen veroorzaken. Bij mijn komst worden ook de magnetische velden door een gigahertz meter gemeten Er wordt dan ook steeds meer onderzoek naar gedaan.