Curry lijnen

Vanaf het middelpunt van de aarde komt straling naar boven met name een kruising van Curry lijnen, Hartmann lijnen en Wateraders. Daarom is het belangrijk om met name de Curry lijnen en wateraders te traceren voor dat je een huis gaat bouwen,                                  Deze lijnen kunnen een dusdanige belasting geven zodat er chronische klachten kunnen ontstaan, vooral als deze lijnen in een slaapkamer aanwezig zijn. Omdat men toch 6 tot 8 uur per nacht op bed ligt. De meeste klachten komen dan ook voor op plaatsen waar Curry lijnen en de Hartmann-lijnen de straling van de wateraders raken. Op die plaatsen is de frequentie vaak erg hoog en belastend. Het is een raster dat ongeveer 7 tot 8 meter uit elkaar ligt maar dan onder een hoek van 45 graden met een breedte van 20 tot 80 cm.